Trustpilot

Sikkerhedsudstyr

Hos Dansk Uniform.dk fører vi alle de kendte mærker indenfor sikkerhedsudstyr og alle vores ansatte er uddannet så de kan vejlede vores kunder så de får nøjagtig den type sikkerhedsudstyr man skal bruge til den opgave man skal udføre.


SPAR
{{product.SalePercentage}} %
{{value}}
{{product.Title}} {{product.Title}}

Før pris:

Sikkerhedsudstyr henviser til forskellige typer værktøjer, apparater eller enheder, der bruges til at beskytte personer mod skader eller farer i forskellige miljøer eller arbejdssituationer. Sikkerhedsudstyr spænder bredt og kan omfatte alt fra personlige beskyttelsesmidler til automatiske sikkerhedssystemer. Her er nogle eksempler på forskellige typer sikkerhedsudstyr:

Personlige beskyttelsesmidler (PBM): Dette omfatter forskellige former for beklædning, der beskytter individuelle dele af kroppen mod skader. Det kan omfatte sikkerhedshjelme, beskyttelsesbriller, ansigtsmasker, høreværn, åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, sikkerhedsstøvler, sikkerhedssko og sikkerhedsveste.

Faldsikringsudstyr: Dette udstyr bruges til at forhindre faldulykker og inkluderer sikkerhedsharniske, faldsikringsliner, karabinhager og ankerpunkter.

Brandbekæmpelsesudstyr: Dette omfatter brandbekæmpelsesapparater som brandslukkere, brandslange, brandtæpper, brandmandshjelme og brandsikkerhedsdragter.

Førstehjælpsudstyr: Dette inkluderer førstehjælpskasser, forbindinger, sterilt gaze, bandager, antiseptiske midler, mund-til-mund-maske og redningsfolie.

Sikkerhedsalarmer og advarselsudstyr: Dette omfatter røgdetektorer, brandalarmer, gasalarmer, bevægelsesdetektorer, advarselsskilte og advarselssystemer.

Miljømæssigt sikkerhedsudstyr: Dette kan omfatte beskyttelse mod farlige kemikalier, stråling eller forurening. Det kan inkludere kemikaliebestandige dragter, gasmasker, kemikaliebriller, strålingsmåleudstyr og miljømåleinstrumenter.

Det er vigtigt at vælge og bruge det rette sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med specifikke risici og sikkerhedsstandarder for at sikre en passende beskyttelse af personer og minimere potentielle farer. Arbejdsgivere har ansvaret for at levere og opretholde passende sikkerhedsudstyr på arbejdspladsen, og medarbejdere skal bruge udstyret korrekt.